การเลือกใช้ยางรถยนต์

ยางรถยนต์จึงได้รับการพัฒนามาโดยตลอดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ  ประสิทธิภาพ สมรรถนะสูงควบคู่ไปกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างสูงสุด

การเลือกใช้ยางรถยนต์  

             ยางรถยนต์  เมื่อถูกใช้งานนานๆ ก็ย่อมสึกหรอไปตามระยะทาง และระยะเวลา ดังนั้นยางรถยนต์จึงต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงจะช่วยให้การใช้ยางรถยนต์ เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับยืดอายุการใช้งาน แต่ในทางกลับกันหากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ยางรถยนต์ก็อาจได้รับความเสียหายไปก่อนที่ยางจะหมดอายุการใช้งานตามปกติ ถึงแม้ว่าทางผู้ผลิต จะผลิตออกมาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม หากผู้ใช้ยางดูแลรักษาไม่ถูกต้องแล้ว จะทำให้ได้รับประสิทธิภาพยางไม่เต็มที่และทำให้ยางเสียหายก่อนกำหนดได้  ดังนั้นยางรถยนต์จะให้ประโยชน์คุ้มค่าทุกด้านอย่างเต็มที่ขึ้นอยู่กับการใช้ยางที่ถูกต้องสำหรับการใช้ยางที่ถูกต้องข้อแนะนำดังนี้

การเลือกใช้ยางรถยนต์

ลักษณะของยางที่เกิดความเสียหายจากการเลือกใช้ยางไม่ประเภท

 การเลือกใช้ยางรถยนต์

1. ควรเลือกใช้ขนาดของยาง ชนิดโครงสร้างยาง ลักษณะดอกยางและความลึกของร่องดอกยางให้เหมาะสมกับ สภาพการใช้งาน

2. ควรเลือกขนาดความกว้างของกระทะล้อ ให้เหมาะสมกับยางขนาดนั้นๆ (ประมาณ 70–75 % ของความกว้างยาง)

Art RF
เขียนโดย: Art RF
เมื่อ: 14 มกราคม 2557 - 17:58

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook